2 czerwca 2017

Oferta pracy w Zespole Realizacji Inwestycji

Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Realizacji Inwestycji

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista / Starszy Specjalista

 

 1. Opis stanowiska pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista / Starszy Specjalista będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie inwestycji związanych z budową infrastruktury na obszarach inwestycyjnych i realizację projektów drogowych, sieciowych i kubaturowych od etapu projektowego, przez realizację aż do uzyskania decyzji na użytkowanie.

Do głównych obowiązków będzie należało:

 • prowadzenie / monitorowanie przydzielonego zadania inwestycyjnego od uzyskiwania uzgodnień i warunków technicznych, poprzez projektowanie, realizację i odbiór inwestycji
 • udział w opracowywaniu harmonogramów i budżetów realizacji inwestycji
 • kontrola przydzielonych projektów pod kątem realizacji przyjętego budżetu i harmonogramu
 • przeprowadzenie ofertowania na realizację zadań związanych z inwestycjami
 • udział w przetargach na wybór wykonawcy
 • nadzorowanie / monitorowanie prac zespołu inspektorów nadzoru
 • zarządzanie ryzykami projektowymi (identyfikacja, ocena, propozycja działania i wdrożenie proponowanych działań)
 • wspieranie inwestorów i przedsiębiorców w zakresie technicznym oraz proceduralnym związanym z uzyskaniem pozwolenia budowę
 1. Wymagane kwalifikacje:
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji i / lub przygotowania projektów infrastrukturalnych
 • posiadanie wykształcenia wyższego budowlanego
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność budowania relacji i współpracy z przedstawicielami procesu inwestycyjnego
 • znajomość przepisów i regulacji prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę oraz realizacji inwestycji
 • mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie projektowym i / lub wykonawczym
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość rysunku technicznego
 • obsługa programu AutoCAD
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa programów Word i Excel
 • mile widziane (ale nie obligatoryjne) uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i / lub wykonawstwa
 • mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:

i.stawicka@investgda.pl

Najnowsze aktualności