Informacje ogólne

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA) powstała w 2008 roku, a jej udziały w 100% należą do Miasta Gdańska.

Reprezentujemy Gdańsk, bo to Nasze Miasto. Jesteśmy zdeterminowani, by także Państwo – potencjalni inwestorzy – odkryli jego atuty, możliwości i piękno. Nasza współpraca ma przynieść jak najwięcej korzyści wszystkim stronom:  inwestorom,  miastu i jego mieszkańcom.

Zakres naszych działań obejmuje m.in.:

  • Komercjalizację powierzchni inwestycyjnych i biurowych
  • Sprzedaż i dzierżawę terenów inwestycyjnych
  • Wsparcie polskich i zagranicznych inwestorów
  • Promocję projektów Metropolii Gdańskiej
  • Organizację misji gospodarczych, targów
  • Doradztwo inwestycyjne i finansowe
Zaufali nam
Struktura firmy

Marek Ossowski – Prezes Zarządu

Maciej Cieślik – Wiceprezes Zarządu

Biuro Zarządu
Zespół Organizacyjno – Administracyjny
Biuro Inwestycji
Zespół Realizacji Inwestycji
Zespół Marketingu
Zespół Zarządzania Inwestycjami
Biuro Ekonomiczno - Finansowe
Zespół Księgowy
Zespół Doradztwa
Zespół Studiów i Analiz
Projekty UE