15 kwietnia 2016

NOWA AKCJA: “WIELKIE SPRZĄTANIE GDAŃSKA – POŁUDNIE”

Przed dwie soboty Ci wszyscy z południowego Gdańska, którym zależy na
estetyce swojego najbliższego otoczenia, będą się mobilizować wokół
wspólnej inicjatywy. Miejska akcja, pod nazwą “Wielkie Sprzątanie Gdańska –
Południe”, której patronuje prezydent Paweł Adamowicz, będzie integrować
wokół tego zadania mieszkańców oraz pracowników jednostek miejskich
odpowiedzialnych za czystość, gospodarkę odpadami oraz zieleń. Oprócz
oczywistego pożytku publicznego i ekologicznego, wydarzeniom towarzyszyć
będą też pikniki sąsiedzkie oraz działania edukacyjne.

Akcja, przewidziana na 16 i 23 kwietnia br., obejmie cztery dzielnice: Jasień,
Kokoszki, Ujeścisko-Łostowice oraz Chełm. Wiosna zawsze sprzyja inicjatywom w
konwencji “sprzątania świata”. Zazwyczaj są organizowane oddolnie, np. przez
mieszkańców danego osiedla. – W tym roku po raz pierwszy podejmiemy próbę
zainicjowania współpracy mieszkańców, Rad Dzielnic i służb miejskich na tak
znaczną skalę. Będzie to nie tylko praca w szczytnym celu, ale też edukacja, bo przy
okazji chcielibyśmy informować gdańszczan o tym, w jaki sposób, z pomocą
podległych miastu instytucji, mogą odpowiedzialnie pozbywać się przeróżnych
odpadów – wyjaśnia Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej.
“Wielkie Sprzątanie” to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego, Zakładu
Utylizacyjnego, Rad Dzielnic oraz wszystkich jednostek miejskich odpowiedzialnych
za szeroko pojmowane “Czyste Miasto Gdańsk”. Do tej, swego rodzaju “koalicji”
przystąpiły również szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, lokalni aktywiści. – Warto
przyjść całymi rodzinami, by propagować wśród naszych dzieci jak najlepsze wzorce.
Chyba każdego normalnego człowieka bulwersuje widok, przykładowo, opon
wyrzuconych w parku. Potrzebna jest praca u podstaw. Pokolenie naszych dzieci
musi już postępować z odpadami ze znacznie większą świadomością – mówi Marian
Menczykowski, przewodniczący zarządu Dzielnicy Chełm.

Nowa formuła akcji polega m.in. na tym, że pracownicy jednostek miejskich będą z
wspólnie mieszkańcami nie tylko sprzątać i nasadzać zieleń, ale też działać będą
specjalne ekipy usuwające dzikie wysypiska. Bezpośredni kontakt z miejskimi
służbami umożliwi także w bezpośredniej rozmowie poznanie wszystkich rozwiązań
w zakresie gospodarki odpadami, z których można korzystać na terenie Gdańska.

Uczestnicy dowiedzą się także o planowanych zmianach, m.in. wprowadzeniu
obowiązkowej segregacji szkła od lipca tego roku. W obu terminach wyznaczone
zostały konkretne miejsca zbiórki (zawsze o 10 rano), w których koordynatorzy będą
wydawać worki, rękawice i mapki z zaznaczonymi obszarami objętymi akcją. Dzieci
powinny być z opiekunami. Na gdańszczan, którzy włączą się do akcji, będą czekały
“ekologiczne” upominki i poczęstunek przy 4 szkołach oraz w Jarze Wilanowskim.
W poszczególnych “piknikowych” lokalizacjach „Wielkiego Sprzątania Gdańska-
Południa” pojawią się również punkty Informacyjne Zakładu Utylizacyjnego, w których
będzie można porozmawiać o działalności spółki, jej planach, o usługach
świadczonych dla mieszkańców, a także o przygotowaniach do budowy spalarni
odpadów komunalnych. – Podejmujemy coraz więcej inicjatyw skierowanych do
sąsiadów zakładu, a “Wielkie Sprzątanie” to kolejny element tych działań. Chcemy
być pozytywnie obecni w naszym otoczeniu, ale też stwarzać przy tym okazje do
przybliżania naszych obecnych i tych przygotowywanych inwestycji, które mają
ograniczyć problem przykrego zapachu. Zależy nam również by pokazywać
mieszkańcom jak wiele ich problemów z odpadami jesteśmy w stanie rozwiązać
szybko i bezpłatnie – podkreśla Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu
Utylizacyjnego w Gdańsku.

Terminy i miejsca akcji:

16 kwietnia 2016 r.
– Jar Wilanowski (Chełm)
– przy Szkole Podstawowej nr 86 (Ujeścisko, ul. Wielkopolska 20)
– przy ul. Ptasiej 22A
– przy skrzyżowaniu ul. Stoczniowców / Dokerów

23 kwietnia 2016 r.
– przy Szkole Podstawowej nr 85 (Jasień, ul. Stolema 59)
– przy Szkole Podstawowej nr 12 (Ujeścisko, ul. Człuchowska 6
– przy Szkole Podstawowej SP nr 84 (Kiełpino, ul. Otomińska 72)
– przy ul. Lubowidzkiej 8 (Szadółki)
– przy ul. Jabłoniowej 13 (siłownia)
– przy ul. Szczęśliwej 42 (Kiełpinek)

Harmonogram:
10:00 – zbiórka uczestników (pobieranie worków, rękawic, mapek)
10:00 – początek wspólnych nasadzeń kwiatów, krzewów*
10:30 – początek wspólnego sprzątania w terenie
13:00 – powrót do miejsca zbiórek, poczęstunek, udział w piknikach sąsiedzkich*
14:30 – zakończenie akcji
* – UWAGA! Pikniki sąsiedzkie oraz wspólne nasadzenia roślin przewidziane są przy
czterech szkołach oraz w Jarze Wilanowskim.

KONTAKT
Cyprian Maciejewski
+ 48 58 326 0123; 728 895 375

cmaciejewski@zut.com.pl

Najnowsze aktualności