Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Tel.: 58 722 03 01

Mail: fundacja@gfrg.gda.pl

NIP: 9571082645

REGON: 363299740

KRS: 0000593693

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank Millennium

81 1160 2202 0000 0003 0017 5449