22 lutego 2017

Inwestycje Balticonu w Gdańsku. Powstanie depot, terminal kolejowy i warsztat modyfikowania kontenerów.

Balticon, wiodący operator ruchu kontenerowego w Polsce, rozszerza swoją działalność w Gdańsku. Przedstawiciele spółki zawarli właśnie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) długoletnie umowy dzierżawy na nieruchomości przy ul. Ku Ujściu. Na terenie o powierzchni ponad 10,5 hektara, zlokalizowanym nieopodal Deepwater Container Terminal (DCT) Balticon zrealizuje inwestycje o łącznej wartości około 20 mln zł. Rozpoczęcie prac jest kwestią najbliższych tygodni.

– Na inwestycji skorzystają kontrahenci, związani z branżą morską, głównie spedytorzy i armatorzy kontenerowi. Na wydzierżawionym terenie połączymy różne funkcje, wspierające pracę portu kontenerowego. – mówi Michał Magdziarz, wiceprezes zarządu Balticonu. – Druga grupa klientów, do której adresujemy nową inwestycję, jest znacznie szersza. Z kontenerów morskich buduje się obiekty handlowe, domki letniskowe, czy nawet akademiki. Można je szybko zbudować i zdemontować właściwie bez śladu, bez pozostawienia gruzu i innych odpadów.

Michał Magdziarz dodaje, że Balticon już dziś pod marką „EcoContainers” modyfikuje w Gdyni kontenery na obiekty usługowe czy mieszkalne.

– Z początku ta działalność przypominała hobby, produkty znalazły jednak wielu entuzjastów. – mówi Michał Magdziarz. – Obiekty z kontenerów są niedrogie, solidne i często mają ciekawe wzornictwo. Stanowią one atrakcyjne tworzywo dla architektów. W nowym warsztacie w Gdańsku zwiększymy skalę i jakość produkcji.

 Alan Aleksandrowicz, prezes InvestGDA, jest przekonany, że zagospodarowanie wydzierżawionej przez Balticon nieruchomości będzie korzystne z punktu widzenia interesów miasta.

– Obszerne tereny przy ul. Ku Ujściu mimo ciekawej lokalizacji są obecnie nieużytkami – mówi Alan Aleksandrowicz. – Przeznaczenie ich pod funkcje, wspomagające działalność portową, jest idealnym rozwiązaniem. Wskaźniki przeładunków kontenerów w Gdańsku rosną, przed DCT stoją perspektywy rozwoju, co wymusza wygospodarowanie zaplecza dla takiej działalności. Inwestycja Balticonu wpisuje się w ten trend. Jesteśmy zadowoleni z zawarcia umowy z tą spółką.

Najnowsze aktualności