18 września 2017

GOal EKONOMIK

Program GOal EKONOMIK skierowany jest do uczniów Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Ma na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy zawodowej oraz umożliwienie im nabycia kwalifikacji atrakcyjnych dla potencjalnego pracodawcy.

Umiejętności takie jak zaawansowana obsługa programu Microsoft Excel, podstawy mówienia i pisania w języku niemieckim oraz ćwiczenia z profesjonalnego tworzenia CV i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej to tylko część wiadomości, z którymi mogli zapoznać się uczestnicy programu.

Dla najlepszych uczniów uczestniczących w zajęciach czekały praktyki i staże u pracodawców. Niejednokrotnie zdarzało się, że potem  została im zaoferowana praca.

exel_kopia_0002

Jak uczniowie podsumowują kurs i jaką szanse otrzymali dzięki uczestnictwu:  Losy absolwentów (003)

O programie przedstawiciele firm i szkoły :

HR Manager w Wipro

Projekt Goal EKONOMIK daje młodzieży możliwość poznania pracodawców, ich oczekiwań, zamianę wyobrażeń o rynku pracy na realną i opartą na własnych obserwacjach wiedzę. To cenny kapitał, który w przyszłości może zadecydować o zdobyciu tej wymarzonej pracy. Wipro planuje bardzo dymamiczny rozwój w najbliższych latach. Zależy nam na pozyskaniu młodych, zaangażowanych pracowników, którzy już wiedzą, czym chcą się zajmować na pierwszym etapie rozwoju kariery zawodowej.

Maja Paradecka, HR Manager w  Kemira Gdańsk Sp. z o.o.

Kemira bardzo pozytywnie ocenia program Goal EKONOMIK. W wyniku tego programu pozyskaliśmy bardzo wartościowych pracowników. Są to młode osoby, dla których jest to pierwsze doświadczenie zawodowe. Stażyści, którzy do nas trafili szybko stali się ogromnym wsparciem dla naszych zespołów.

Otwartość i dobra atmosfera pracy w firmie sprzyja szybkiemu procesowi uczenia się.

Myślę, że warto podkreślić w tym miejscu, że – podobnie jak we wszystkich centrach usług wspólnych – język angielski jest podstawowym językiem biznesowym w Kemirze. Dlatego warto się uczyć tego języka i pogłębiać jego znajomość. Swobodne władnie językiem angielskim sprawia, że nowy pracownik bardzo szybko zaczyna samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania, doskonali się w wykonywaniu codziennych obowiązków. Jego zaangażowanie wspiera jego rozwój i otwiera przed nim nowe możliwości!

Donata Kucal, Dyrektor Szkoły Ekonomiczno – Handlowej.

Nieczęsto zdarza się, by firmy tak intensywnie współpracowały z naszą szkołą. Kształcimy młodzież  w zawodach, w których pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów wyższych uczelni. Firma HK Finance uwierzyła w uczniów Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Zapamiętam słowa Pani Anny Milewskiej, która po półrocznej współpracy z absolwentami naszej szkoły stwierdziła: „Kształcicie Państwo techników ekonomistów, którzy posiadają doskonałą wiedzę zawodową.  Jeżeli młodzież  SE-H będzie uczyła się dodatkowo języka niemieckiego i doskonaliła umiejętności w aplikacji Excel to znajdzie pracę bez problemu.”  Uwierzyliśmy. Realizacja projektu „GOal Ekonomik” zmotywowała naszych uczniów do zdobywania dodatkowych umiejętności, otworzyła absolwentom SE-H  drzwi do firm prowadzących obsługę finansową na gdańskim rynku pracy.  Dziękujemy!

Najnowsze aktualności