22 października 2015

Fundusze unijne 2014-2020

W województwie pomorskim trwa seria spotkań informacyjnych na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Spotkania te adresowane są do wszystkich firm i instytucji z regionu, zatem warto dowiedzieć się jak zdobyć te fundusze.

Ze środków unijnych w formie dotacji zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego finansowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia przyczyniające się do opracowania i wdrożenia innowacji oraz takie, które wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji. Mowa w tym wypadku przede wszystkim o projektach innowacyjnych i nowatorskich. Ale nie tylko. W nowej perspektywie preferowane będą projekty partnerskie tj. współpraca międzysektorowa, inicjatywy klastrowe, partnerstwo publiczno-prywatne.

Na co jeszcze przeznaczone zostaną fundusze europejskie można sprawdzić na stronie:  http://www.rpo.pomorskie.eu/jak-zaczac-korzystac-z-programu-

Znajdują się tam informacje począwszy od tego kto może otrzymać dofinansowanie, aż po informacje jak podpisać umowę i zrealizować dany projekt.

Jednym z aktualnie trwających konkursów jest program pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.  Pragram jest odpowiedzią na trwający nie tylko w naszym regionie trend i konieczność dopasowania kwalifikacji pracowników do zmieniających się potrzeb pracodawców. Założeniem programu jest również uświadomienie osobom pozostającym bez pracy jak istotne jest ciągłe uzupełnienie i zdobywanie nowych umiejętności.

Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 każdy z mieszkańców województwa pomorskiego będzie mógł być jednym z:

  • 7,4 tys. przedsiębiorców, którzy otrzymają pieniądze na inwestycje
  • 3 tys. rodzin, których dziecko znajdzie nowe miejsce w przedszkolu
  • 68 tys. uczniów, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach
  • uczniów jednej z 444 szkół, które zostaną wyremontowane lub wyposażone w nowy sprzęt
  • 8,1 tys. osób, która otrzyma pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
  • 3,5 tys. pracujących, którzy będą mogli podnieść kwalifikacje
  • podróżujących 150 kilometrami przebudowanych linii kolejowych

Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln EUR wyższa od poprzedniego Programu, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym.

Jak widać środki są duże, a możliwości jest wiele. Trzeba tylko zrobić pierwszy krok czyli poznać procedury związane z programem przyznawania środków unijnych na lata 2014-2020.

Najnowsze aktualności