31 March 2015

Zadłużenie Gdańska spada

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej do poziomu”A-“ oraz krajowy rating długoterminowy do poziomu ”AA”. To najwyższa ocena finansów miasta od 2000 roku, odkąd niezależne instytucje finansowe dokonują analizy finansów Gdańska!

Poprzednie ratingi miasta to „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy – dla zadłużenia w walucie krajowej).

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji określająca wiarygodność kredytową. Ocena ta jest długo lub krótkoterminowa i wystawiana jest w odniesieniu do waluty zagranicznej i krajowej.

– Podwyższenie ratingów to bardzo dobra wiadomość, która jest potwierdzeniem naszej rozważnej polityki finansowej – zaznacza Paweł Adamowicz prezydent Gdańska. – Niezależny audytor potwierdził, że zadłużamy się w sposób kontrolowany, głownie na inwestycje. Agencja doceniła też nasze działania przy wcześniejszej spłacie kosztownych zobowiązań.

Miasto Gdańsk swoją pierwszą ocenę ratingową (BBB) otrzymało w roku 2000. Oceny tej dokonała agencja Standard and Poors. Od 2004 roku stan miejskich finansów bada Fitch Ratings SA. W latach 2004-2006 Miasto uzyskało rating długoterminowy na poziomie BBB, a w latach 2007-2007 rating wzrósł do poziomu BBB+. Rok 2015 to kolejny wzrost i ocena AA-.

Otrzymywane oceny oznaczają:

  • BBB – Dobra wiarygodność kredytowa. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za wystarczającą.
  • AA – Bardzo wysoka wiarygodność kredytowa i bardzo wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań.

Jak podkreśla agencja Fitch w wydanym komunikacie podniesienie ratingów odzwierciedla dotychczasowe dobre wyniki operacyjne Gdańska oraz ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu ze znacznymi dochodami majątkowymi, zapewniają Miastu wysoką zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych. Fitch ocenia zdolność Gdańska do finansowania inwestycji z własnych środków jako ponadprzeciętną pośród polskich miast ocenianych przez Fitch.

W latach 2007-2014 kwota zrealizowanych inwestycji wyniosła prawie 5,5 miliarda złotych. Przyrost zadłużenia w tym czasie to 915,7 mln zł

– Oznacza to, ze na każdą zainwestowana złotówkę, tylko 16 groszy przypadało z kredytu lub emisji obligacji – wyjaśnia Teresa Blacharska, skarbnik Miasta.

Zadłużenie Gdańska na koniec 2014 wyniosło 1153 mln zł, na koniec 2015 spaść ma o 129 mln zł i planowane jest na poziomie 1024 mln zł

Informacje ze strony: www.gdansk.pl 

Latest news