14 May 2018

Sprzedaż części działki nr 509/35 w PP-T “Maszynowa” Gdańsk – Kokoszki

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” – cz. dz. 509/35 „B”

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej część działki nr 509/35, oznaczonej w projekcie podziału literą „B”, obręb 35, o łącznej powierzchni 24.549 m2 położonej w Gdańsku na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”, wygrała KOKOSZKI PREFABRYKACJA S.A. z siedzibą w Gdańsku.

 

Informacja w sprawie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu

W nawiązaniu do wniosku jednego z oferentów o dopuszczenie możliwości wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przychylając się do tego wniosku, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu. Zmieniona specyfikacja zostanie wysłana do oferentów.

 

 

Latest news