8 February 2016

Roczne utrzymanie miejsca pracy 2 100 x 12 miesięcy

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wraz z początkiem roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uruchomił kolejną usługę promującą inwestycje w kapitał ludzki. Refundacja kosztów zatrudnienia 12/12  ma wspierać finansowo przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia. Propozycja Urzędu zakłada zwrot wynagrodzenia wypłacanego nowemu pracownikowi w kwocie nie przekraczającej 2 100 zł brutto. Środki te wypłacane będą co miesiąc przez okres jednego roku, łączna kwota pomocy wyniesie więc 25 200 zł. Udzielone wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, o ile przyjęta do pracy osoba utrzyma swój etat przez co najmniej 24 miesiące.

O pieniądze ubiegać się mogą pracodawcy, którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy nie zmniejszali poziomu zatrudnienia oraz mogą skorzystać z tzw. pomocy de minimis. Tyle wymogi podstawowe.

Do 2018 roku planujemy udzielić łącznie 500 refundacji. Jednak ze względu na atrakcyjne warunki wsparcia może się okazać, że  chętnych będzie znacznie więcej – twierdzi Bożena Szpek z gdańskiego urzędu pracy. – W takiej sytuacji mogą zostać zastosowane dodatkowe kryteria – dodaje.

W praktyce oznacza to, że PUP może preferować firmy działające na rynku przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz inwestorów planujących utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego. Podczas rozpatrywania wniosku pod uwagę mogą być brane także oferowane przez pracodawcę warunki pracy i płacy. Im będą one lepsze, tym większa będzie szansa na pozyskanie środków.

Firmy, które otrzymają wsparcie finansowe, mogą też liczyć na pomoc PUP w doborze najlepszych kandydatów. Po określeniu przez pracodawcę oczekiwań dotyczących np. wykształcenia lub posiadanych umiejętności, wybrana zostanie grupa osób, które w największym stopniu odpowiadają tym wymogom. O tym jednak, kto ostatecznie podejmie zatrudnienie zdecyduje sam pracodawca.

Procedura aplikowania o refundację jest prosta. Wystarczy pobrać ze strony internetowej www.pup.gda.pl i prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Druk należy następnie złożyć w kancelarii PUP (ul. 3 Maja 9, pok. 214).

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Programów i Obsługi Pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz pod numerem telefonu /58/ 732-52-47.

(Łukasz Iwaszkiewicz, PUP Gdańsk)

Latest news