18 October 2018

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy PZP na ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I UTWARDZONYMI TERENAMI INWESTYCYJNYMI NA OBSZARZE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU

PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY. Szersze informacje znajdują się w dziale Załączniki.

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą i utwardzonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku (dalej PCI).

 

Informacja dodatkowa z dnia 19.10.2018 r.:

1. Uzupełniono listę załączników.

Informacja dodatkowa z dnia 22.10.2018 r.:

1. Uzupełniono listę załączników.

Informacja dodatkowa z dnia 24.10.2018 r.:

1. Uzupełniono listę załączników o wersje edytowalne.

Informacja dodatkowa z dnia 25.10.2018 r.:

1. Usunięto z listy załączników rysunki dwg. i dodano je poniżej w formie odnośnika do serwera, gdzie można je pobrać (w wersji AutoCad 2010).

Link do załaczników: https://investgda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c_zdrojewska_investgda_pl/El9NgqN-ft9PvIh6SlmLRUUB6inPzWZpHJKCgXX7MKnauA?e=Aq470b

Informacja dodatkowa z dnia 31.10.2018 r.:

Zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Informacja dodatkowa z dnia 09.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. Dodano dwa załączniki: 1. Pomiar geodezyjny terenu, 2. Dokumentacja saperska PCI

Informacja dodatkowa z dnia 15.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. Załączniki, o których jest mowa w treści odpowiedzi można ściągnąć pod adresem: https://investgda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c_zdrojewska_investgda_pl/Ess4yRwIYApOiNlYaoVvBfABKjnQ_CwPp2hI32o1fp_mWg?e=vzeFmC

Informacja dodatkowa z dnia 16.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. W dziale “Załączniki” dodano treść zmienionego ogłoszenia. Pliki mają nazwy: zmiana ogłoszenia 5 i zmiana ogłoszenia 6. Dołączono również plik ze zmienioną treścią SIWZ o nazwie: SIWZ-zmieniona treść-2018.11.15.

Informacja dodatkowa z dnia 22.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. W dziale “Załączniki” dodano plik ze zmienioną treścią Umowy oraz PFU.

Informacja dodatkowa z dnia 26.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. 

Informacja dodatkowa z dnia 27.11.2018 r.:

Zamieszczono 2 pliki z kolejnymi odpowiedziami na pytania. Zmieniono treść ogłoszenia – termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 12.12.2018 r. Plik zawierający treść zmiany został załączony w dziale Załączniki.

Informacja dodatkowa z dnia 30.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. 

Informacja dodatkowa z dnia 05.12.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania oraz zmienioną treść PFU.

Informacja dodatkowa z dnia 06.12.2018 r.:

Zmieniono termin otwarcia ofert na dzień 21.12.2018 r. Zamieszczono zmienioną treść SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie.

Informacja dodatkowa z dnia 12.12.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. 

Informacja dodatkowa z dnia 21.12.2018 r.:

Zamieszczono zestawienie ofert z otwarcia.

Przedłużenie terminiu składania ofert

Zamawiający PRZEDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT do 21 GRUDNIA 2018r. do godz. 12.00.

Załączniki
Latest news