3 grudnia 2018

Debata „Młode Miasto- wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”

Debata „Młode Miasto- wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, odbyła się 30 listopada br. na Politechnice Gdańskiej z inicjatywy Pracodawców Pomorza, Politechniki Gdańskiej przy wsparciu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., była próbą analizy problemu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta w kontekście konieczności zachowania dziedzictwa i pamięci historycznej Młodego Miasta.

Debata jest dostępna do posłuchania na stronie gdansk.pl:

https://www.gdansk.pl/tv/debata-o-mlodym-miescie,v,1450

deklaracja

Najnowsze aktualności