Podmiot Gospodarczy

Adres siedziby

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
woj. pomorskie, Polska

Tel.: 58 722 03 00
Fax.: 58 746 33 99
e-mail: office@investgda.pl
adres www: www.investgda.pl

nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 2687 3013
NIP: 583 305 46 20
REGON: 220714278

Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000328827

Wysokość kapitału zakładowego: 446.496.000 PLN

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Rada Nadzorcza:
Przemysław Piotr Guzow – Przewodniczący
Ewa Jarowicz – Wiceprzewodnicząca
Adam Mikołajczyk – Sekretarz

Zarząd Spółki:
Marek Ossowski – Prezes Zarządu
Maciej Cieślik – Wiceprezes Zarządu

Status prawny

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. została zawiązana przez Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 12 grudnia 2008 r. Została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000328827.

Siedzibą spółki jest Miasto Gdańsk.

Gmina Miasta Gdańska jest 100% udziałowcem spółki o kapitale zakładowym w wysokości
446 496 000,00 PLN.  Organami GARG Sp. z o.o. są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.:

  • Ustawy
  • Akt założycielski
  • Uchwała nr XXX/846/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Miasta Gdańska spółki handlowej pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel oraz Przedmiot Działalności

Celem spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, przyciąganie nowych inwestycji, kreujących nowe miejsca pracy, promocję Gminy Miasta Gdańska oraz prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Gdańska.
W związku z powyższym Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach swojej działalności ma za zadanie realizować trzy główne cele:

  1. Przygotowanie przetargu na dzierżawę, wybór inwestora i koordynacja sposobu zagospodarowania terenu pod Pomorskie Centrum Logistyczne na zapleczu Portu Północnego w Gdańsku. Na terenie PCL obejmującym 186 ha mają zostać ulokowane inwestycje związane z transportem morskim.
  2. Stworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” poprzez zagospodarowanie 51 ha położonych w pobliżu lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Będzie to miejsce lokalizacji inwestycji głównie branż zaawansowanych technologicznie, w tym produkcyjnych i badawczo – rozwojowych.
  3. Pozyskiwanie nowych inwestycji sektora finansowego, logistycznego i informatycznego dla Gdańska, a docelowo dla Metropolii Gdańskiej.
Redakcja biuletynu

Karol Kotz

tel.:  58 722 03 00
k.kotz@investgda.pl

 

Pozostałe informacje