15 września 2015

11 Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015

TRAKO 2015 

 • termin: 22-25 września, wtorek-czwartek: godz. 10.00-17.00, piątek: godz. 10.00- 16.00
 • miejsce: AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk

Podczas 11 Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2015  będzie można obejrzeć m.in ekspozycję nowoczesnego taboru tramwajowego, m. in. pojazdy szynowe wyprodukowane przez Solaris Bus&Coach, PESĘ oraz maszyny i urządzenia budowlane. Gratką dla zwiedzających będzie z pewnością  replika, odnalezionego kilka lat temu w poznańskim Fabianowie, wagonu Carl Weyer z 1905 roku.

Równie imponująco zapowiada się ekspozycja taboru kolejowego na torach przy peronie Gdańsk Stadion Expo. Tu eksponaty zaprezentują najwięksi w Polsce i Europie producenci taboru: NEWAG S.A., PESA S.A., SIEMENS S.A. czy STADLER RAIL GROUP.

Swoją premierę na targach będzie miał Dart – najnowszy i najdłuższy polski elektryczny zespół trakcyjny, przeznaczony do ruchu dalekobieżnego, zaprojektowany przez bydgoską PESĘ dla PKP Intercity. PESA zaprezentuje również wagon typu push-pull, a Przewozy Regionalne Sp. z o. o. zmodernizowany EZT. Innowacyjny system logistyki rozjazdowej – platformę do transportu i rozładunku rozjazdów kolejowych zademonstrują natomiast Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”.

 Co w programie?

W programie wydarzeń towarzyszących ekspozycji znajdą się debaty, liczne konferencje, seminaria, pokazy i prezentacje firm.  Już w przeddzień targów odbędzie się konferencja IGKM „Kompatybilność elektromagnetyczna w systemach komunikacji tramwajowej”, skierowana  do specjalistów branży tramwajowej, działających w Komisjach Branżowych IGKM. Również w dzień poprzedzający targi odbędzie się seminarium „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego”, zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie.

Mocnym punktem TRAKO jest zaplanowana w dniu otwarcia targów, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Grupę PKP debata „Szanse i zagrożenia                w perspektywie budżetowej 2014-2020”, poświęcona aktualnie obowiązującym kierunkom      i priorytetom w kontekście otwarcia nowej perspektywy budżetowej obejmującej lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Organizacją Współpracy Kolei (OSŻD) będzie też gospodarzem VIII Międzynarodowej Konferencji OSŻD „Praktyka Przekraczania Granic Transportem Kolejowym”.

Przygotowując program TRAKO 2015, organizatorzy starali się zwrócić uwagę na inicjatywy istotne dla środowiska, będące wynikiem toczących się dyskusji i stanowiące odpowiedź       na potrzeby rynku. Takim przedsięwzięciem jest debata „Arbitraż w transporcie kolejowym”, poświęcona  nowym rozwiązaniom dotyczącym szybkiego rozstrzygania sporów prawnych       w zakresie transportu, przygotowana przez SIRTS. Interesująco zapowiada się konferencja dotycząca bezpieczeństwa w transporcie szynowym, której organizatorem jest Urząd Transportu Kolejowego.

W ramach targów odbędzie się także premiera wydania książek: „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji” oraz „Interoperacyjność kolei z podsystemami: infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”, przygotowanych przez KOW Sp. z o.o.

Bez samochodu

Czy życie w mieście bez samochodu jest możliwe i przyjemne? Jak przekonać Europejczyków do alternatywnych środków transportu? Te pytania postawione zostaną podczas debaty na temat przyszłości komunikacji miejskiej, przygotowanej przez organizatorów wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. W ten sposób TRAKO po raz pierwszy włączy się do kampanii „Europejski Dzień bez Samochodu”, której  celem jest upowszechnianie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu oraz promocja transportu publicznego.

 Kolej w miniaturze

To robi wrażenie! Gigantyczne, ale dopracowane w najmniejszych szczegółach makiety, dioramy i modele – mowa o wystawie  „Świata Małej Kolei”, której współorganizatorem jest  Polski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszą się makiety ruchome, ale atrakcją będzie też możliwość spotkania z ich autorami.

 Dla najlepszych nagrody

Najlepsze prezentowane na targach produkty i technologie zostaną nagrodzone w ramach prestiżowych konkursów:

 • PO RAZ PIERWSZY! – Konkurs o nagrodę specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego (budowniczego magistrali węglowej Śląsk-Gdynia) dla ukończonych inwestycji liniowych i kubaturowych, a także projektów nowych inwestycji infrastrukturalnych szynowych zrealizowanych na terenie Polski oraz taboru szynowego, posiadającego dopuszczenie przynajmniej w jednym kraju UE i prezentowanego na TRAKO 2015. Rada Programowa TRAKO pragnie tą nagrodą uhonorować firmy o wybitnych osiągnięciach w tej branży
 • Konkurs o nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie i prezentowanych na targach
 • Konkurs o Nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej, którego organizatorem Konkursu jest Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Konkurs o Medal Prezesa SEP – jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polsce w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Podoskiego dla najlepszych wyrobów                         i innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej. Organizatorem Konkursu jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję TRAKO 2015 
 • Konkurs Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku – nagrody przyznawane są za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm, które tą ideę skutecznie wcielają w życie.

 TRAKO Dzieciom

Wystawcy i organizatorzy targów nie zapominają o najbardziej potrzebujących. Już po raz ósmy targom towarzyszyć będzie akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Jednym z jej elementów jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, zatytułowany „Mój dworzec kolejowy”. Tradycją wieczornego, uroczystego spotkania wystawców jest aukcja prac dzieci, które zostały laureatami konkursu. Wszystkie pozyskane z niej datki pieniężne zasilą konto Fundacji.

 UWAGA: zmiany w organizacji ruchu przy Centrum AMBEREXPO

W związku z organizacją targów TRAKO od 17 września br. zamknięta zostanie ulica Żaglowa      i zmianie ulegnie organizacja ruchu. Informacje o szczegółach zmian – Zarząd Dróg i Zieleni     w Gdańsku.

 Najważniejsze wydarzenia programowe:

 • VIII Międzynarodowa Konferencja OSŻD „Praktyka Przekraczania Granic Transportem Kolejowym” / org. Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • seminarium „Stan Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego w 2014” / org. Urząd Transportu Kolejowego
 • konferencja prasowa – Solaris „Nowości i oferta dla rynku tramwajowego w Polsce         i zagranicą” / org. Solaris Bus & Coach S.A.
 • konferencja „Miejsce i rola akredytowanych jednostek inspekcyjnych w procesie sporządzania raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem 402/2013.” / org. OTTIMA plus Sp. z o.o,
 • seminarium „Koleje pasażerskie XXI wieku” / Instytut Kolejnictwa (IK), Technika Transportu Szynowego (TTS)
 • debata „Szanse liczone w stratach – dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?” / org. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury
 • konferencja „Międzynarodowe Korytarze Transportu Towarowego (RFC) – perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy z OSJD na przykładzie Korytarza Morze Północne – Bałtyk” (konferencja prowadzona w języku angielskim) / org. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • konferencja i panel dyskusyjny „Europejska polityka kolejowa” / org. Fundacja ProKolej
 • prezentacja „Nowoczesne zarządzanie i prezentowanie informacji w pociągach pasażerskich. Doświadczenia i rozwiązania Grupy Annax” / org. Grupa Annax
 • debata „Wzrost wykorzystywania poziomu środków unijnych – katalizatorem zmian polskich kolei” / org. GRUPA PKP
 • seminarium „Pomiary i indywidualne rozliczanie zużycia energii elektrycznej przez pojazdy trakcyjne” / org. Centralne Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej  SEP
 • debata „Trzy wymiary komfortu w pociągu – perspektywa pasażera, producenta, przewoźnika” / org. PKP Intercity SA
 • debata „Jakość i efektywność w programie inwestycyjnym infrastruktury kolejowej”
  / org. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • seminarium „MATLAB i Simulink – zastosowanie w przemyśle kolejowym” / org. Oprogramowanie Naukowo-Techniczne (ONT) sp. z o. o.
 • seminarium „Rozwój systemu biletu elektronicznego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk –Gdynia – Sopot” / org. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
 • konferencja „Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w transporcie kolejowym”
  / org. IMWG, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Europejski Klaster Transportowy, partner medialny Kurier Kolejowy, partner merytoryczny Kancelaria Hałas i Wspólnicy
 • konferencja “Kluczowe problemy wdrażania innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla transportu kolejowego w świetle ograniczeń prawnych” / org. Południowy Klaster Kolejowy
 • Dzień Pasażera na Dworcu Głównym w Gdyni / org. Urząd Transportu Kolejowego
 • seminarium „Analiza ryzyka i jej praktyczne zastosowanie w zabezpieczeniach przejazdów kolejowych” / org. Pilz Polska Sp. z o.o.
Najnowsze aktualności