06 lutego 2018
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

Zapytanie ofertowe – wykonanie koncepcji połączenia wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI z ul. Nową Portową

Treść zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe – połączenie drogowe z ul. Nową Portową

Adres przesyłania ofert – p.karpeta@investgda.pl lub osobiście w sekretariacie Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (V piętro).

Termin składania ofert do 12.02.2018 r.