31 stycznia 2018
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: PRACE PROJEKTOWE

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. przygotowała zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów do niej należących. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Oferty należy przesyłać na adres: c.zdrojewska@investgda.pl. do dnia 16.02.2018 r. lub składać osobiście w sekretariacie.