28 września 2017
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO ULICY PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA Z ULICĄ NOWĄ PORTOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ W POMORSKIM CENTRUM INWESTYCYJNYM W GDAŃSKU

„Zgodnie z Rozdziałem XXI pkt 2 Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu ofertowym na „Zaprojektowanie i budowę połączenia drogowego prof. Witolda Andruszkiewicza z ul. Nową Portową wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w Pomorskim Centrum Inwestycyjnym w Gdańsku”, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zamyka przetarg bez wyboru oferty”.