06 listopada 2017
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: PRACE PROJEKTOWE

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDOWY PLACÓW SKŁADOWYCH NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU

Zgodnie z Rozdziałem XX pkt 2 Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu na „WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDOWY PLACÓW SKŁADOWYCH NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU”, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zamyka przetarg bez wyboru oferty.