08 kwietnia 2016
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Wybór dzierżawcy nieruchomości zlokalizowanych przy Trasie Sucharskiego w Gdańsku

Gdańska Agencja Rozowju Gospodarczego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w Gdańsku przy Trasie Sucharskiego 

ogłoszenie_przetarg parking buforowy

Przedłużenie terminiu składania ofert

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 20.05.2016

Wynik przetargu

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przetargu na WYBÓR DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆI DZIAŁEK NR 3/11 OBRĘB 253 ORAZ 3/119 OBRĘB 275, ZLOKALIZOWANEJ PRZY TRASIE SUCHARSKIEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH PORTU GDAŃSK do udziału w negocjacjach została wybrana firma Budimex I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.