24 sierpnia 2017
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Uczniowskiej w Gdańsku

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki 520/5, 520/11, 521/7, 521/8, obr. 45, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki 520/5, 520/11, 521/7, 521/8, obr. 45, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku, wygrała Spółka NGB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.