22 lipca 2016
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości dotyczy działki 188/2

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. 

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza przetarg:

przetarg 188_2_A_ogłoszenie przetarg 188_2_A_ogłoszenie

Wynik przetargu

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/2, oznaczonej w projekcie podziału literą „A”, obręb 0035, o powierzchni 0,5825 ha położonej w Gdańsku na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”, wygrała DRAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku