31 października 2017
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – CZĘŚĆ DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 188/8, obręb 35, GDAŃSK KOKOSZKI