31 października 2017
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – CZĘŚĆ DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 188/8, obręb 35, GDAŃSK KOKOSZKI

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” – część działki 188/8 „A”

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/8, oznaczonej w projekcie podziału literą „A”, obręb 0035, o powierzchni 0,7200 ha położonej w Gdańsku na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”, wygrała TopQ Bucior Bukowski Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku.