26 kwietnia 2016
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości 509/10

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. 

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza przetarg:

przetarg_509_10_grunt_ogłoszenie

Wynik przetargu

Informujemy, że z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. unieważnia przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 509/10, obr. 35, położonej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”.