04 stycznia 2018
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż działki 509/34 i części działki 509/35 obr. 35. Gdańsk- Kokoszki