14 maja 2018
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż części działki nr 509/35 w PP-T „Maszynowa” Gdańsk – Kokoszki

Informacja w sprawie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu

W nawiązaniu do wniosku jednego z oferentów o dopuszczenie możliwości wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przychylając się do tego wniosku, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu. Zmieniona specyfikacja zostanie wysłana do oferentów.

abc
Najnowsze aktualności