18 października 2018
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy PZP na ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I UTWARDZONYMI TERENAMI INWESTYCYJNYMI NA OBSZARZE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą i utwardzonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku (dalej PCI).

 

Informacja dodatkowa z dnia 19.10.2018 r.:

1. Uzupełniono listę załączników.

Informacja dodatkowa z dnia 22.10.2018 r.:

1. Uzupełniono listę załączników.

Informacja dodatkowa z dnia 24.10.2018 r.:

1. Uzupełniono listę załączników o wersje edytowalne.

Informacja dodatkowa z dnia 25.10.2018 r.:

1. Usunięto z listy załączników rysunki dwg. i dodano je poniżej w formie odnośnika do serwera, gdzie można je pobrać (w wersji AutoCad 2010).

Link do załaczników: https://investgda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c_zdrojewska_investgda_pl/El9NgqN-ft9PvIh6SlmLRUUB6inPzWZpHJKCgXX7MKnauA?e=Aq470b

Informacja dodatkowa z dnia 31.10.2018 r.:

Zamieszczono odpowiedzi na pytania.

Informacja dodatkowa z dnia 09.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. Dodano dwa załączniki: 1. Pomiar geodezyjny terenu, 2. Dokumentacja saperska PCI

Informacja dodatkowa z dnia 15.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. Załączniki, o których jest mowa w treści odpowiedzi można ściągnąć pod adresem: https://investgda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c_zdrojewska_investgda_pl/Ess4yRwIYApOiNlYaoVvBfABKjnQ_CwPp2hI32o1fp_mWg?e=vzeFmC

Informacja dodatkowa z dnia 16.11.2018 r.:

Zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania. W dziale „Załączniki” dodano treść zmienionego ogłoszenia. Pliki mają nazwy: zmiana ogłoszenia 5 i zmiana ogłoszenia 6. Dołączono również plik ze zmienioną treścią SIWZ o nazwie: SIWZ-zmieniona treść-2018.11.15.

 

Najnowsze aktualności