01 kwietnia 2016
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod stację paliw w Gdańsku – Kokoszkach

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza przetarg:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych nr 422/31, 422/33 i 422/34, obręb 0035, o łącznej powierzchni 4.217 m2, położonej w Gdańsku-Kokoszkach,

Treść ogłoszenia