27 października 2017
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości obejmującej dz. 526_4, 522_7, 520_8, 523_4, 521_11, 524_2 i cz. dz. 528_14 przy ul. Uczniowskiej

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działki 526/4, 522/7, 520/8, 523/4, 521/11, 524/2 i część działki 528/14, obr. 45, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki 526/4, 522/7, 520/8, 523/4, 521/11, 524/2 i część działki 528/14, obr. 45, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej, wygrała Spółka Delta Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Falentach.