27 października 2017
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości obejmującej dz. 529 i cz. dz. 528_14 przy ul. Uczniowskiej

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działkę 529 i część działki 528/14, obr. 45, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 529 i część działki 528/14, obr. 45, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej, wygrała firma DRYWA ADV z siedzibą w Gdyni