24 sierpnia 2017
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

Przetarg na budowę drogi dojazdowej do działki 188/2 w Parku Maszynowa w Gdańsku Kokoszkach

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony. Ostateczny termin wyznaczono na dzień 20.09.2017r. na godzinę 12:00.

Termin wpłacania wadium: 19.09.2017 r. do godz. 15.00.

Otwracie ofert nastąpi 20.09.2017r. o godzinie 12:15.