12 stycznia 2016
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

Przetarg – budowa utwardzonego placu składowego pod kontenery wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku

Postępowanie przetargowe na:

Budowę utwardzonego placu składowego pod kontenery wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku.

Wynik przetargu

Zgodnie z Rozdziałem XX pkt 1 Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu ofertowym na warunkowy wybór Wykonawcy prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na: Budowę utwardzonego placu składowego pod kontenery wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. unieważnia przetarg.