22 kwietnia 2016
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

Przeniesienie pylonu informacyjno-reklamowego

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. 

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(Zamawiający)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

„Przeniesienie pylonu informacyjno-reklamowego z terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” na teren Pomorskiego Centrum Logistycznego Gdańsku w  systemie zaprojektuj i wybuduj”.  

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie_przeniesienie pylonu

Wynik przetargu

Unieważnienie przetargu z dnia 12.05.2016

Unieważnienie przetargu – PRZENIESIENIE PYLONU