24 września 2012

Misja gospodarcza do Azji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. wspólnie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (INVESTGDA) i Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 1.6.1. pt. „Promocja gospodarcza województwa pomorskiego na terenie Azji południowo-wschodniej”, realizowanego w okresie 01.07.2010-30.11.2010.

Przedmiotem projektu są działania mające na celu promocję potencjału gospodarczego województwa pomorskiego w krajach Azji południowo-wschodniej – Singapurze, Hong Kongu oraz dynamicznie rozwijającej się stolicy Malezji – Kuala Lumpur. Połączone zostaną doświadczenia, ambicje i cele instytucji pomorskich, wsparte potencjałem i pozycją Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, których udział w realizacji projektu podnosi rangę polskiej oferty.

Zaplanowana i precyzyjnie przeprowadzona kampania reklamowa zaowocuje rozwojem kooperacji pomorskich MŚP w formie kontaktów eksportowych bądź wykonawstwa dla inwestycji zagranicznych ściągniętych do regionu. Ponadto, zniweluje również główne bariery stojące przed potencjalnymi pomorskimi eksporterami i wypromuje atrakcyjność inwestycyjną Pomorza wśród zagranicznych inwestorów z regionu południowo – wschodniej Azji.

Projekty UE
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.: Usługa cateringowa podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamiesz...
  • Misje gospodarcze do Francji, USA i ChinInvestGDA uzyskało dofinansowanie na zrealizowanie misji gospodarczych do Francji, USA i Chin oraz na przygotowanie misji przyjazdowych dla firm francuskich, amerykańskich i chińskich zainteresowanych współpracą z pomorskimi przedsiębiorstwa...
  • Misja gospodarcza do USA i NiemiecGdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Tytuł projektu: „Misje gospodarcze kluczowym działaniem na rzecz wzmocni...
  • Promocja Atrakcyjności Regionu (branża BPO/SSC) w USA i Wielkiej BrytaniiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.InvestGDA uzyskało dofinansowanie na zorganizowanie udziału w targach branży BPO i SSC w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, zo...
  • Misja gospodarcza do AzjiPomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. wspólnie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (INVESTGDA) i Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo...