5 grudnia 2012

Promocja Atrakcyjności Regionu (branża BPO/SSC) w USA i Wielkiej Brytanii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

InvestGDA uzyskało dofinansowanie na zorganizowanie udziału w targach branży BPO i SSC w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, zorganizowanie konferencji dla tej branży na Pomorzu oraz utworzenie portalu informacyjnego dla tej branży.

Partnerem InvestGDA w realizacji projektu jest Gmina Miasta Gdańska.

Celem targów w USA i Wielkiej Brytanii, konferencji na Pomorzu oraz powstania platformy elektronicznej jest zwiększenie liczby inwestycji typu BPO i SSC w Trójmieście.

Wybrane konferencje są największymi konferencjami dla tej branży w
2010 i 2011 roku, skupiającymi największą liczbę potencjalnych inwestorów. Udział w nich zwiększa szansę na zrealizowanie założonych celów. Organizacja konferencji na Pomorzu będzie bardzo ważnym elementem promocji gospodarczej regionu. Stworzenie platformy informacyjnej, na której znajdą się niezbędne informacje dotyczące oferty inwestycyjnej Pomorza umożliwi dotarcie do większej liczby potencjalnych inwestorów – nawet po zakończeniu okresu trwania projektu.

Projekt będzie realizowany od 01.05.2010 roku do 30.06.2011 roku.

InvestGDA jest liderem projektu. W związku z tym wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować do kierownika projektu, Izabeli Disterheft, na adres marketing@investgda.pl

Projekty UE
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.: Usługa cateringowa podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamiesz...
  • Misje gospodarcze do Francji, USA i ChinInvestGDA uzyskało dofinansowanie na zrealizowanie misji gospodarczych do Francji, USA i Chin oraz na przygotowanie misji przyjazdowych dla firm francuskich, amerykańskich i chińskich zainteresowanych współpracą z pomorskimi przedsiębiorstwa...
  • Misja gospodarcza do USA i NiemiecGdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Tytuł projektu: „Misje gospodarcze kluczowym działaniem na rzecz wzmocni...
  • Promocja Atrakcyjności Regionu (branża BPO/SSC) w USA i Wielkiej BrytaniiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.InvestGDA uzyskało dofinansowanie na zorganizowanie udziału w targach branży BPO i SSC w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, zo...
  • Misja gospodarcza do AzjiPomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. wspólnie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (INVESTGDA) i Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo...