12 sierpnia 2015

Misja gospodarcza do USA i Niemiec

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Tytuł projektu: „Misje gospodarcze kluczowym działaniem na rzecz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców oraz ich profesjonalnego wsparcia na rynkach międzynarodowych, tj. w USA i w Niemczech”.

Projekty UE
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.: Usługa cateringowa podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamiesz...
  • Misje gospodarcze do Francji, USA i ChinInvestGDA uzyskało dofinansowanie na zrealizowanie misji gospodarczych do Francji, USA i Chin oraz na przygotowanie misji przyjazdowych dla firm francuskich, amerykańskich i chińskich zainteresowanych współpracą z pomorskimi przedsiębiorstwa...
  • Misja gospodarcza do USA i NiemiecGdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Tytuł projektu: „Misje gospodarcze kluczowym działaniem na rzecz wzmocni...
  • Promocja Atrakcyjności Regionu (branża BPO/SSC) w USA i Wielkiej BrytaniiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.InvestGDA uzyskało dofinansowanie na zorganizowanie udziału w targach branży BPO i SSC w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, zo...
  • Misja gospodarcza do AzjiPomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. wspólnie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (INVESTGDA) i Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo...