19 lutego 2016
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Postępowanie przetargowe dzierżawa nieruchomości – część działki 4/4 obr. 83

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza przetarg

na wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej część działki 4/4 obr. 83, zlokalizowanej przy ul. Ku Ujściu w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.

Wynik przetargu

Informujemy, że z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. unieważnia przetarg na wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej część działki nr 4/4, obr. 83, zlokalizowanej przy ul. Ku Ujściu, w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.