19 lutego 2016
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Postępowanie przetargowe na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 509/10, obręb 0035

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 509/10, obręb 0035, o powierzchni 377 m2, zabudowanej pylonem reklamowym, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00204780/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2210, funkcja w planie 009-42 strefa produkcyjno-usługowa.

Wynik przetargu

Informujemy, że z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. unieważnia przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 509/10, obr. 35, położonej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” wraz z pylonem reklamowym.