23 lutego 2015

Misja gospodarcza do Chin – SIAL CHINA 2015 ogłoszenie konkursu

Programnews

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

oraz

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

zapraszają pomorskie firmy z sektora MŚP do uczestnictwa

w Misji Gospodarczej Województwa Pomorskiego do Chin

połączonej z udziałem w międzynarodowych targach SIAL CHINA 2015
The Asian food Marketplace, w dniach 6-8 maja 2015 r.,  odbywających się
w  Szanghaju.

Misja organizowana jest w ramach projektu pt.: „System wsparcia pomorskich MŚP
w Chinach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej I Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.6 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania 1.6.2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.

W Misji mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:

  • Prowadzą działalność gospodarczą minimum 24 miesiące (na dzień złożenia wniosku)
  • Posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa pomorskiego
  • Należą do sektora MŚP
  • Preferowane będą firmy, których działalność związana jest z branżą spożywczą.

Termin nadsyłania wniosków:  6 marca.2015 roku do godz. 15:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, wysłać pocztą bądź mailem na adres:

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.,

ul. Żaglowa 11, (V piętro budynku Amber Expo)

80-560 Gdańsk

Mail: j.siezieniewska@investgda.pl

wraz z dopiskiem – Rekrutacja na misję do Chin – SIAL CHINA 2015

Wnioski nadsyłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do GARG Sp. z o.o.

Załączniki do wypełnienia:

Formularz zgłoszeniowy – SIAL CHINA 2015

Kryteria naboru firm na Misję – SIAL 2015

Regulamin Misji gospodarczej do Chin – SIAL 2015

Najnowsze aktualności