Profil

Oferujemy wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego, inwestycyjnego i finansowego.  Skutecznie wspieramy w poszukiwaniu oraz pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. W oparciu o kompleksową analizę rynku i organizacji, opracowujemy plany strategiczne i optymalizujemy dotychczasowe modele biznesowe. Specjalizujemy się w procesie planowania oraz organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, analizując możliwe modele organizacyjno-prawne i ich skutki finansowo-podatkowe. Świadczymy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz podmiotów komercyjnych.

Oferta

Realizujemy usługi doradcze koncentrujące się na trzech obszarach:

Doradztwo strategiczne
Doradztwo strategiczne
 • Opracowanie strategii społeczno-gospodarczych
 • Budowanie strategii rozwoju działalności
 • Przygotowanie i analiza biznesplanów
Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe
 • Sporządzanie modeli finansowych i prognoz
 • Ocena skutków finansowych planowanych przedsięwzięć
 • Analizy finansowe projektów inwestycyjnych
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo inwestycyjne
 • Przygotowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych
 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie
 • Organizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych
 • Pozyskiwanie finansowania pod realizację projektów inwestycyjnych

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych korzystając z formularza u dołu strony.

Doświadczenie

Dotychczas realizowaliśmy projekty doradcze głównie w wymienionych poniżej branżach gospodarki.
Wybrane projekty, które przedstawiają kwalifikacje naszego zespołu:

Gospodarka morska
 • Merytoryczne wsparcie w procesie tworzenia Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru technologii offshore i portowo-logistycznych
 • Studium wykonalności dla budowy centrum administracyjno-usługowego na potrzeby branży morskiej w ramach inicjatywy JESSICA
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach programu CEF dla projektu rozbudowy sieci drogowej i kolejowej na terenach portowych
Gospodarka odpadami
 • Studium lokalizacyjne i prawno-ekonomiczne dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
 • Studium formalno-prawnych uwarunkowań dotyczących realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami
Innowacje i Edukacja
 • Analiza finansowa i lokalizacyjna dla budowy i funkcjonowania węzła badawczo-rozwojowego
 • Wsparcie merytoryczne w procesie akceleracji innowacyjnych startupów
Przemysł czasu wolnego
 • Studium wykonalności dla budowy basenów przyszkolnych i osiedlowych
 • Studium możliwości dla realizacji przedsięwzięcia budowy ośrodka edukacyjno-wystawienniczego odnoszącego się do tematyki Morza Bałtyckiego
 • Opracowanie średniookresowej strategii dla operatora hali widowiskowo-sportowej