15 kwietnia 2016
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza)

Treść ogłoszenia: 

Ogłoszenie_ciąg pieszo-jezdny