6 września 2016

Analiza eksportowa województwa pomorskiego

Coraz więcej pomorskich firm będzie obierać kurs na eksportowy sukces – prognozują eksperci Programu Rozwoju Eksportu (PRE), którzy o potencjale zagranicznych rynków rozmawiali z przedsiębiorcami na spotkaniu w Gdańsku. Ambicje firm naszego regionu są niemałe, bo zgodnie z ankietą PRE, aż 92% z nich chce rozwijać się poza Europą, najchętniej na rynkach Afryki, Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Ameryki Północnej.

Pomorskie jest jednym z najaktywniejszych w eksporcie polskich województw. Według informacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową[1], w 2015 r. roku pomorscy eksporterzy wysłali za granicę towary o wartości ponad 12,6 mld EUR. Rok wcześniej województwo znajdowało się na 5 miejscu pod względem wartości wypracowanego eksportu ogółem i na 2. miejscu jeśli chodzi o wartość eksportu w przeliczeniu na mieszkańca[2]. Eksperci PRE zwracają jednocześnie uwagę, że na tle całego kraju Pomorskie bardzo się wyróżnia. – Koniecznie warto podkreślić, że nadmorska otwartość naszego województwa na świat jest widoczna nawet w sferze gospodarczej, głównie w geograficznej strukturze kierunków eksportu. Nasi eksporterzy mają bardzo szerokie horyzonty. Nie są tak mocno przywiązani do Europy jak inne województwa, starają się dywersyfikować swoje rynki zbytu. To bardzo słuszne podejście – mówi Robert Wiński, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK oraz ekspert Programu Rozwoju Eksportu. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w swoim Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym informuje np., że aż 8% pomorskiego wywozu trafia do Singapuru. Odmienny od krajowego trend widać także w udziale Unii Europejskiej jako kierunku eksportowego. Z Pomorskiego do krajów Wspólnoty trafiło w zeszłym roku 56% eksportu, podczas gdy dla całej Polski udział wyniósł aż 80%.[3]

Dostęp do morza dodaje odwagi…

Robert Wiński podkreśla, że obecna i planowana obecność na odległych rynkach to coś, czym pomorscy eksporterzy powinni się chwalić. Ankieta przeprowadzona podczas spotkania PRE w Gdańsku pokazała, że na „liście życzeń” pomorskich firm są bardzo ambitne kierunki. Sporo firm w ogóle nie spogląda na rynek europejski i stawia tylko na obecność poza Starym Kontynentem (14%). Firmy z Pomorza chcą być awangardą eksportu np. na rynek Afryki – na ten kierunek padło aż 27% wskazań. Dużym zainteresowaniem cieszą się rynki Bliskiego i Środkowego Wschodu (21%) oraz Ameryki Północnej (19%).

W Europie pomorskie firmy interesują się pogłębianiem współpracy z Europą Zachodnią (36%) i krajai skandynawskimi (31%).  – Przedsiębiorcy obecni na naszym spotkaniu PRE w Gdańsku przyznali, że do ekspansji najbardziej zachęcają ich własne dotychczasowe doświadczenia w sprzedaży za granicą. Zupełnie inaczej odpowiadano w innych regionach, gdzie zachęta przychodziła z zewnątrz np. wynikała z zapytania zagranicznego odbiorcy – dodaje Robert Wiński.

… a eksportowe hity wiatru w żagle

Na pomorski eksport ogromny wpływ ma Bałtyk. Właśnie z morzem związane są lokalne hity eksportowe takie jak łodzie, statki i inne jednostki pływające a także bursztyn, bursztynowa biżuteria czy produkcja rybna. Poza „morskimi” specjalnościami sukcesy w sprzedaży zagranicznej odnoszą również branże: automotive, paliwowa, spożywcza, maszynowa czy produkcji sprzętu RTV. – Do zestawu eksportowych specjalności powoli dołączają też inne sektory. Na znaczeniu szczególnie mocno zyskują branże wykorzystujące najnowsze technologie i innowacje. Przykładem jest chociażby biotechnologia. Sukcesy tej sektora mogą wesprzeć osiągnięcia w branży chemicznej i farmaceutycznej. Poza eksportem towarów bardzo prężnie rozwija się sektor usług zarówno biznesowych, outsourcingowych, jak i sektora ICT – mówi Robert Wiński.

Unijne „paliwo”

Na spotkaniu PRE w Gdańsku rozmawiano o możliwych formach zewnętrznego wsparcia pomorskich firm w ich rozwoju na rynkach zagranicznych. W ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 założono stworzenie regionalnego systemu wsparcia eksportu. Plan ten jest już wdrażany, w lipcu władze województwa podpisały umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. na realizację projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Projekt o wartości ponad 84 mln zł otrzyma unijną pomoc w wysokości 64 mln zł. Działania będą ukierunkowane na „rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach”[4]. W praktyce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z funduszy na badania oraz skorzystać z pomocy lokalnego brokera, który pomoże firmie przygotować się do skierowania swojej produkcji za granicę. Projektowi będzie też towarzyszyć organizacja wystaw, targów, misji gospodarczych. – W najbliższych latach pomorscy eksporterzy będą mieli coraz lepsze warunki do rozpoczęcia lub rozwijania działalności zagranicznej. Oczywiście, każdy kraj i rynek to inne wyzwanie. W każdym przypadku potrzebny jest dobry produkt i trafne zbadanie popytu. Niezbędni są też partnerzy, którzy pomogą wcielić eksportowe zamiary w życie. Warto rozejrzeć się w ofercie publicznego wsparcia, jak i np. korzyści, które dajemy w ramach Programu Rozwoju Eksportu – podkreśla Robert Wiński.

Oprócz mocnego wsparcia ze środków regionalnych, pomorscy eksporterzy mogą też skorzystać ze wsparcia unijnego na poziomie krajowym. Do wzięcia są dotacje np. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Działań 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne; 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktów – Marka Polskiej Gospodarki Brand czy 3.3. Wsparcie MSP w promocji marek produktowych Go to Brand.Pl. Eksperci Programu Rozwoju Eksportu zwracają też uwagę, że eksporterzy powinni szukać unijnego finansowania na innowacje, bo to one w dłuższej perspektywie decydują o przewagach konkurencyjnych na zagranicznych rynkach. Do końca sierpnia trwa nabór w ramach PO IR 3.2.1 „Badania na rynek”, w którym dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Z kolei do końca września trwa nabór w ramach POIR 3.2.2 „Kredyt technologiczny” na realizację inwestycji związanych z wdrożeniem nowych technologii. Od 1 września do 31 października można składać wnioski  w ramach POIR 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Bankowe wsparcie

BZ WBK jest mocno zaangażowany we wspieranie eksporterów z regionu. Dzięki połączeniu sił Banku i Izby Gospodarczej Pomorza spółki mogą korzystać m.in. z usług Biura Rozwoju Biznesu Międzynarodowego BZ WBK i specjalnych narzędzi ułatwiających prowadzenie działalności za granicą, takich jak np. portal SantanderTrade.com. Organizowane są także konferencje na temat eksportu. – W tym roku odbyły się już cztery spotkania, przygotowujemy kolejne – mówi Robert Wiński. Bank ma również podpisany list intencyjny o wspólnych działaniach proeksportowych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

——

Program Rozwoju Eksportu (PRE) to projekt skierowany do firm, które chcą rozpocząć działalność poza Polską lub które są już obecne za granicą, ale mają dalsze ambicje rozwoju działalności za obcych rynkach.

Inicjatorem PRE jest Bank Zachodni WBK, zaś Partnerami Merytorycznymi Bisnode, Google, Crido Taxand, KPMG i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Na projekt składają się m.in. konferencje, seminaria, śniadania biznesowe oraz wirtualne i stacjonarne misje handlowe. Podczas tych wydarzeń Partnerzy dzielą się z przedsiębiorcami merytoryczną wiedzą i doświadczeniem, m.in. prezentują konkretne, praktyczne narzędzia i rozwiązania z zakresu finansowania handlu zagranicznego, ubezpieczeń, analizy potencjalnych rynków ekspansji, weryfikacji partnerów biznesowych czy możliwości wykorzystania dotacji. Zagadnienia poruszane podczas spotkań PRE są systematycznie konsultowane z przedsiębiorcami i dzięki temu dopasowane do ich zainteresowań.

W pierwszych dwóch edycjach PRE w 2015 r. udział wzięło ponad 1000 przedstawicieli polskich firm. Za pomysł i realizację projektu Bank Zachodni WBK został wyróżniony INNOWATOREM WPROST 2015.

http://www.bzwbk.pl/ms/rozwoju-eksportu/program-rozwoju-eksportu.html

 

 
  
Najnowsze aktualności